07.08.21
Marker

Opening: the 6th of August at 3 pm.

Simen Engen Larsen will present his new sound piece dedicated to The Drive In of Sound Art and Marker.

Artists participating in this exhibit:

Miniatyrer av Simen Engen Larsen

Simen Engen Larsen

Miniatyrer til Ørje

Et stykke musikk når frem til øret med et vindkast.
Luftens tetthet dras og klumper seg sammen.
Kapslene av lyd som slippes gjennom er sine egne komplette verk.
Stillheten i mellom - taler vår sak.

Bevegelsene i vannet når frem til breddene av et slusebasseng før de lukkes. Bevegelsene om energien tillater det, rikosjeres mellom veggene i slusen. Vannspeilet hvor bølgene utfolder seg synker eller stiger for så bli del av det over, eller det under. Innen da har vannflaten blitt satt i så mange motstridende bevegelser at de opprinnelige bølgemønstrene er blitt ugjenkjennelige. Bølgemønsteret er hele tiden omskiftende, men vannet forblir vann.

De 13 miniatyrene er komponert for Ørje fra en mengde av lydeksperimenter. Opptakene er bearbeidet i flere omganger over tid. De er som små informasjonskapsler. Stykkene danner hver for seg ytringer som kan henge i luften og gi gjenklang hos de som vier dem tiden.Simen Engen Larsen
Jeg jobber med arkiver og bearbeidelse av materialer, både det fysisk taktile og det innholdsmessige psykologiske ved handlingen. Arbeidene gir seg ofte til utrykk som collager. Bilder, lyd, video og skulptur.


Click for larger view